Om oss

Hvem er vi?

GETS er en kompetansebedrift innen informasjonsteknologi (IKT). Selskapets hovedsatsning er å være en leverandør av komplette løsninger for den nye informasjonsøkonomien. GETS satser spesielt på utvikling av RFID løsninger, samt å tilby teknologi og tjenester som sikrer en kostnadseffektiv utvikling, drift og forvaltning av RFID løsninger.

GETS kunnskapsplattform, arbeidsmetodikk og eierstruktur danner et kompetansenettverk som har som mål å være det beste i Norge innefor selskapets satsingsområder.

Selskaper som betegnes som ”Integratorer” har vokst frem de seneste årene på bekostning av tradisjonelle Internett- og IT-konsulenter. Driverne bak den nye bransjen har vært økt teknisk kompleksitet i prosjekter samt kundenes krav til høyere kvalitet, raskere utviklingsprosess, større forretningsforståelse og sterkere spesialisering på aktuelle plattformer. Den store holdningsendringen til IT strategi i Norge åpner nå for en dedikert ”Integrator” som GETS også her hjemme.

”Kunder” presses til å levere resultater raskt til markedet. Tradisjonelle kravspesifikasjoner og lange analysefaser med påfølgende utviklings- og testfaser fungerer ikke i prosjekter. GETS skal jobbe etter en metode basert på konsensus rundt strategi og brukeropplevelse gjennom workshops og prototyper, og deretter hurtig utvikling på skalerbare og fleksible standardplattformer som integreres med kjernesystemer. Dette sikrer tett koordinering mellom brukeropplevelse, strategi og teknologi, og dermed raske resultater og løsninger med lengre holdbarhet.

Daniel
Utvikler
Anders
Utvikler
Knut
Daglig leder / Utvikler
Alex
Utvikler
Klas Robert
Utvikler
Dima
Utvikler
Ivan
Utvikler
Remi
Support
Anton
Utvikler
Espen
Utvikler
Eirik
Utvikler