Skip to content

Video i sterk vekst på sosiale medier – slik henger du med

Video har gjort sitt inntog. Teknologien blir bare bedre, du kan se på video med god kvalitet som starter raskt og bruker mindre plass enn tidligere.

Filmsnutter snurres og deles som aldri før på sosiale medier. YouTube har lenge vært den dominerende kanalen, men i november 2014 oversteg Facebook antall delte videoer!

Nettbrukere ser mer og mer på video på nettet fordi det dekker vårt behov for informasjon og underholdning raskere enn tekst. I en nettverden med økende informasjonsmengde, er video en god måte å formidle på.

Fremover estimerer man at video på nett vil øke kraftig og at i 2019 vil video utgjøre 80 % av all internettrafikk fra privatpersoner. Det er med andre ord bare å kaste seg over video og integrere den som en naturlig del av innholdstrategien din.

Video tilpasset innholdstrategien
Videoen må reflektere hvor i markedet du ligger og hvor godt ditt publikum kjenner deg. Det kan være at du bør begynne med en informasjonsvideo som forteller noe om tjenestene dine, og samtidig gir noe av verdi til kunden. En miniserie kan dekke et større emne og vises som en lang video, eller deles opp. De gir ofte god rekkevidde og kan deles igjen og igjen.

Del din innsikt og dine tips på ditt ekspertiseområde. Dette kan du gjøre på mange måter, her kan man være original og kreativ. Her er noen tips om videotyper du kan lage tilpasset kundegruppen.

Velg plattform
Hvor er det naturlig at du publisererer videoen i første omgang? Kanskje permanent på hjemmesiden eller i sosiale medier? Ønsker du å oppnå en delingseffekt må du bruke sosiale medier. Er det derimot en video som er avhengig av å stå i kontekst til en nettside, passer den kanskje ikke for sosiale medier.

Informasjon om publikum
På sosiale medier er det lettere å finne og rette innhold mot målgruppen din. Etter videoen har surret og gått litt kan du analysere demografien til hvem som har sett på videoene dine, hvem som følger med helt til siste sekund, og hvem som for eksempel trykker seg videre til websiden din. De tekniske verktøyene som de fleste sosiale mediene nå gir deg er verdifulle.

Videoer deles oftere
Video deles generelt 1200 ganger oftere enn linker og tekst til sammen, i følge Hootsuite som spesialiserer seg på sosiale medier. De videoene som virkelig lykkes appellerer til følelser og treffer på verdifullt innhold for publikum. Husk derfor å ha med noen elementer som engasjerer. Videoen må handle om kunden og kunden bør kjenne seg igjen. Still spørsmål og snakk direkte til dem. Ikke glem å bygge opp historien du forteller, selv om poenget skal komme raskt.

Historiefortelling er alfa og omega i en video.
Å fange nysgjerrigheten og interessen til målgruppen er viktig, dette må skje i løpet av de første 5-10 sekundene. Historien må bygges opp og være godt planlagt. Musikkvalg, lyd og lys er elementer som appellerer til følelser og som er viktige hjelpemidler når du skal fortelle din historie.

GETS
Står du fast og ønsker tanker og ideer setter vi oss gjerne ned sammen med deg og konkretiserer hva slags innhold du bør lage. GETS er eksperter på video.

Share This
Scroll To Top