Inside Partner

ECIT står for mer enn Economics and IT: Et stort hjerte for våre lokalmiljø og lokalt entreprenørskap og eierforhold ligger i DNAet til ECIT. Regnskap, lønn og rådgivning. Slik regnskapsføreren rådgir deg med økonomiske vurderinger, hjelper lønn og HR konsulentene deg å ta vare på dine ansatte.

ECIT

I 2013 bestod ECIT av et lite knippe ansatte, som hadde et sterkt ønske om å hjelpe nordiske selskap med deres økonomi og IT løsninger. Siden da, har vi blitt nesten 1200 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Serbia og Storbritannia.

Har du løpende kontroll og oversikt over den økonomiske utviklingen i din bedrift, slik at du kan ta gode valg på bakgrunn av tallene? Kunne du tenke deg noen å snakke med om valgene du tar for bedriften din, som kjenner bedriften, bransjen og lokalmarkedet du jobber i? Vi har regnskapsførere i lokalområder over hele landet, som gjerne vil hjelpe deg med å lykkes. At de ansatte er fornøyde og motiverte, har mye å si for hvordan bedriften din går. Riktig lønn til riktig tid, rettferdige ansettelsesavtaler og tydelige stillingsinstrukser trygger de ansatte. Samtidig er det lurt å ha oversikt over gjeldende lover og regler, slik at du sikrer både bedriftens og de ansattes rettigheter. Våre lønn- og HR medarbeidere hjelper deg med å optimalisere dette for din bedrift!

Produkter

  • Regnskap
  • Lønn og HR
  • Økonomisk rådgivning
  • Årsregnskap
@st Inside - The RFID platform for Inventory Management and Retail POS