Skip to content

GETS er en kompetansebedrift innen informasjonsteknologi (IKT). Selskapets hovedsatsning er å være en leverandør av komplette løsninger for den nye informasjonsøkonomien. GETS satser spesielt på utvikling av eBusiness løsninger, samt å tilby teknologi og tjenester som sikrer en kostnadseffektiv utvikling, drift og forvaltning av eBusiness løsninger.

GETS kunnskapsplattform, arbeidsmetodikk og eierstruktur danner et kompetansenettverk som har som mål å være det beste i Norge innefor selskapets satsingsområder.

Selskaper som betegnes som ”Integratorer” har vokst frem de seneste årene på bekostning av tradisjonelle Internett- og IT-konsulenter. Driverne bak den nye bransjen har vært økt teknisk kompleksitet i prosjekter samt kundenes krav til høyere kvalitet, raskere utviklingsprosess, større forretningsforståelse og sterkere spesialisering på aktuelle plattformer. Den store holdningsendringen til IT strategi i Norge åpner nå for en dedikert ”Integrator” som GETS også her hjemme.

”Kunder” presses til å levere resultater raskt til markedet. Tradisjonelle kravspesifikasjoner og lange analysefaser med påfølgende utviklings- og testfaser fungerer ikke i prosjekter. GETS skal jobbe etter en metode basert på konsensus rundt strategi og brukeropplevelse gjennom workshops og prototyper, og deretter hurtig utvikling på skalerbare og fleksible standardplattformer som integreres med kjernesystemer. Dette sikrer tett koordinering mellom brukeropplevelse, strategi og teknologi, og dermed raske resultater og løsninger med lengre holdbarhet.

Inside - Vårt konsept for Innkjøp, Salg, Logistikk, POS, HR/HMS, Intranet og Ekstranet. - Et komplett samhandelsystem

Firmainformasjon:
GETS AS
Ulvenveien 344
5217 Hagavik

Tlf.  +47 55 61 20 50

E-post: post@gets.no
Org.nr. 888 764 682 MVA

Web- og systemutvikling

Moderne og brukervennlige systemer for PC, Mac og mobil.

  • Apps
  • Nettsteder
  • Systemutvikling

Kommunikasjon

Opplevelser som gir verdi basert på dine mål og brukernes behov!

  • Grafisk design
  • Reklame og markedsføring
  • Forretningsutvikling / Digital strategi

IT-Drift

Stabil og sikker drift og førsteklasses support når du trenger det!

  • Nettskyen
  • Dedikerte og virtuelle servere / SSD

Scroll To Top