Skip to content
Inside-konsept

Inside - Vårt konsept for Innkjøp, Salg, Logistikk, POS, HR/HMS, Intranet og Ekstranet.
- Et komplett samhandelsystem

SPESIALIST på forretningssystem og netthandel

Det er viktig å velge riktig verktøy til jobben. Dette gjelder også forretningssystemer. GETS har SPESIALISERT seg på handelsbedrifter inkl. butikk kjeder. All vår utvikling handler om å effektivisere prosesser rundt innkjøp, salg, logistikk, og distribusjon. Bruk av  RFID utgjør en sentral rolle i våre løsninger.

Samhandling og automatikk står sentralt. Alle data  i våre løsninger  henger sømløst sammen, og alle data vedlikeholdes ett sted.

Vi gir våre kunder de beste forutsetninger for å lykkes. Vi har ingen forhandlerledd, og våre kunder betjenes av spesialister med solid kompetanse.

Jobb smart , effektivt og dokumentert!

Inside - Logistikk

Effektiv lagerstyring og distribusjon med RFID. GETS har utviklet systemet fra bunn nettopp med tanke på bruk av RFID som et sentralt element i systemet.  Bruk av RFID er sentralt og gir en meget effektiv løsning både med bruk av sentrale antenner og håndholdte enheter.

Inside - POS Butikkdata

Kasser i butikk  - nødvendig for det komplette system for kjeder. Effektiv butikkdata med RFID er sentralt både når det gjelder salg over disk ,varebeholdning og varetelling. Inside POS inneholder alt du trenger for butikkdata. Mogendagens POS tilgjengelig nå.

Inside - Innkjøp

Effektiv lagerstyring og distribusjon med RFID. GETS har utviklet systemet fra bunn nettopp med tanke på bruk av RFID som et sentralt element i systemet.  Bruk av RFID er sentralt og gir en meget effektiv løsning både med bruk av sentrale antenner og håndholdte enheter.

Inside - HR/HMS

Effektiv lagerstyring og distribusjon med RFID. GETS har utviklet systemet fra bunn nettopp med tanke på bruk av RFID som et sentralt element i systemet.  Bruk av RFID er sentralt og gir en meget effektiv løsning både med bruk av sentrale antenner og håndholdte enheter.

Klar til å finne ut mer?

I en verden med fokus på ny teknologi og tjenester er det en ting som er uforandret: Varer skal leveres på rett sted til rett tid. Så enkelt, men allikevel så vanskelig.

Scroll To Top