Forretnings­utvikling + teknologi

  • Introduksjon

    Introduksjon

    For å konkurrere effektivt må alle virksomheter bli digitale. Vår praktiske tilnærming til digital kan utvide og utvikle virksomheten din på helt nye måter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester for å støtte alle faser i din digitale reise - fra utvikling av digitale strategier, implementering av digital teknologi og til å drifte dine digitale løsninger. I sum gir dette den bistanden du trenger for å fatte beslutninger og gjennomføre aktiviteter som skaper en innovativ digital virksomhet.

Fra innsikt til resultater

Vi har gleden av å jobbe med mange spennende store nordiske og globale merkevarer. Vi bistår mange kunder fra strategi til implementering, mens andre velger oss som samarbeidspartner for å forbedre eksisterende løsninger. Vi liker å tenke utenfor boksen for å skape langvarig verdi og konkurransefortrinn for våre kunder.

Vi kan hjelpe deg til å styrke samhandlingen med digitale kunder og kanaler i forretnings- og konsumentmarkedet.

Vi jobber konkret og praktisk i det vi anvender vår forretningsinnsikt, bransjekunnskap og digitale ekspertise for å forløse de digitale mulighetene som hjelper deg til å bedre konkurrere, innovere og vokse. Hos oss er veien fra digital strategi til gjennomføring sømløs, rask og effektiv.

Vi er opptatt av at overgangen fra digital strategi til implementering er sømløs, rask og effektiv. Vi utvikler helhetlige og realiserbare strategier, enten det er snakk om en overordnet forretningsstrategi eller delstrategier innenfor salg og kundebetjening. Vi har mye erfaring med å identifisere og utarbeide konkrete nyskapende relasjons- og tjenestekonsepter.

Riktig farge, form og stil forteller en historie, skaper positive følelser og styrker din merkevare. Vi bruker vår designkompetanse på alle plattformer og enheter til å formidle ditt budskap slik at du når dine mål. Uansett hvilket prosjekt vi jobber på, streber vi etter pikselperfeksjon og den optimale brukeropplevelsen.

Vår designfase innebærer som oftest at vi starter med et grovt visuelt konsept som vi holder opp mot forretningsmål og markedet. Vi spisser konseptet sammen med kunden før vi lager en prototype (også kalt wireframes eller trådskisser) som kan bli tatt ut i testgrupper for å sikre at det vi lager faktisk engasjerer og fungerer. Når vi har funnet den riktige funksjonaliteten og brukerflyten legger vi på form, farge og typografi, ofte i samspill med merkevarens eksisterende grafiske retningslinjer.

GETS designer og utvikler brukervennlige og funksjonelle løsninger for mobile plattformer og web. Innovative løsninger og gode brukeropplevelser skapes gjennom effektiv utnyttelse av moderne teknologi. Vi utvikler på HTML5, CSS, JavaScript, IOS, Android. Kvaliteten på løsningene er avhengig av spisskompetanse på den plattformen man utvikler på. Vi satser derfor dedikert på noen prefererte teknologier som HTML5, CSS, JavaScript, Node JS, Laravel.

Alle våre løsninger er basert på vårt "Inside RFID konsept" som gir våre kunder en "flying start" for løsninger i prosjekter.

Samhandling / Logistikk / CRM / Innkjøp

I en verden med fokus på ny teknologi og tjenester er det en ting som er uforandret: Varer skal leveres på rett sted til rett tid. Så enkelt, men allikevel så vanskelig.

Vi ser ofte at ansatte brukes for å dekke opp for systemets svakheter og mangler. Det er kostbart. Mange firmaer er også svært personavhengige og har i liten grad en strategi om at systemet, ikke menneskene, skal være en sentral kilde til informasjon.

Et godt forretningssystem er nøkkelen til lønnsomhet og effektivisering, og gjør at sårbarheten og avhengigheten av enkeltmennesker reduseres. I mange tilfeller er det årsverk å spare på å få inn et system som er tilpasset for en oppgave. Inside RFID er et slikt system.

RFID

Erfaringsmessig kan vi si vi har best kompetanse på RFID og teknologi rundt dette i Norge.

Integrasjon

Etablerte selskaper starter ikke med blanke ark. De har ofte gjort store investeringer i eldre teknologier. I de fleste av våre større prosjekter er det en sentral oppgave å sørge for at kjernesystemene er godt integrert med den nye digitale løsningen. Behovet for, og muligheten til å skape innsikt fra dine data er betydelig. Vi hjelper deg til å omdanne innsikt til handling, og handling til målbare resultater. Store datamengder har stor verdi, men først må du ta de i bruk. Ved å benytte GETS Analyse kan selskapene ikke bare finne, men ta i bruk nålen i den store datahøystakken. Vi hjelper kunder til å bedre utnytte sine markedsdata slik at kundeopplevelsen og verdien per kunde øker.

Sosiale medier har forandret forventningene til både kunder og ansatte. Sosiale medier har påvirket hastigheten som kundene forventer å motta tjenester og service. Og kundene forventer at et selskap i det minste vet litt om dem når de er i dialog. Vi hjelper deg til å utvikle og forsterke kundeforhold som konkurrentene ikke har, og en sterk differensiert merkevare. Vi tilbyr en suite av sosiale tjenester som spenner fra strategi, digital synlighet, CRM og innholdsproduksjon. Vi kan hjelpe deg med å utvikle og implementere en strategi som slipper løs kraften i sosiale medier.

inside