Inside FEED

Hva er Inside Feed?

Inside Feed lar deg arbeide med varedata på en smart måte. Inside Feed er et fleksibelt "PIM" system som gjør det mulig å arbeide med varedata på tvers av organisasjoner som kunder/leverandører, bransjedatabase, etc. Inside Feed kan settes opp til å utveksle varedata med aktører fra;

  • ERP systemer
  • Netthandel
  • POS
  • Leverandører
  • Kunder
  • Bransjedatabaser

Komplett stamdata informasjon om varen med tekster og attributter på ulike språk, bilder/mediafiler og dokumenter.

Inside FEED gir deg en smart samhandling med bedriftens økosystem og gir deg full kontroll.